Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

08/04/2021 10:30:57

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên, trong đó phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là nhân sự duy nhất không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn - 1 Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn - 2

Theo Văn Kiên - Linh Anh - Thanh Hằng (Tiền Phong)