6 địa điểm bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM từng đến

01/12/2020 17:14:15

Những người có mặt tại địa điểm liên quan BN1347 cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn.

6 địa điểm bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM từng đến

Theo Như Ý - Bích Huệ (Tri Thức Trực Tuyến)