15 gương mặt mới của Chính phủ

08/04/2021 10:05:07

Chính phủ đương nhiệm có 15 thành viên mới gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng.

15 gương mặt mới của Chính phủ

Theo Ban Thời sự (VietNamNet)