Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020

09/08/2021 06:30:00

Nước chủ nhà Nhật Bản một lần nữa phô diễn sức mạnh công nghệ tại Olympic.

 

Màn trình diễn "dòng sông ngân hà" khiến tất cả thích thú

Nổi hết da gà trước màn trình diễn "Dòng sông ngân hà" huyền ảo trong lễ bế  mạc Olympic 2020Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 1

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 2

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 3

Màn pháo hoa tuyệt đẹp khép lại Olympic 2020

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 4

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 5

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 6

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 7

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 8

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 9

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 10

Nổi hết da gà trước màn trình diễn 'Dòng sông ngân hà' huyền ảo trong lễ bế mạc Olympic 2020 - 11

 Theo Hoàng Anh (Trí Thức Trẻ)