Lãnh đạo CLB Hà Nội và Thanh Hóa chung tay chống dịch Covid-19

Lãnh đạo CLB Hà Nội và Thanh Hóa chung tay chống dịch Covid-19

Hai lãnh đạo các CLB Hà Nội và Thanh Hóa lại có thêm hành động ý nghĩa trong việc chung tay cùng chính phủ chống dịch Covid-19.

Hội CĐV MU Việt Nam ủng hộ hơn 200 triệu đồng cho cuộc chiến chống Covid-19

Hội CĐV MU Việt Nam ủng hộ hơn 200 triệu đồng cho cuộc chiến chống Covid-19

Hội CĐV MU tại Việt Nam (MUSVN) đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng để ủng hộ vật tư, trang thiết bị cho các bệnh viện trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.