Toàn dân Hàn Quốc 'trẻ lại' 1-2 tuổi nhờ đạo luật mới được thông qua

09/12/2022 11:05:39

Hàn Quốc thông qua đạo luật bỏ cách tính tuổi truyền thông, thay và đó sử dụng cách tính theo thông lệ quốc tế.

Toàn dân Hàn Quốc 'trẻ lại' 1-2 tuổi nhờ đạo luật mới được thông qua
Ảnh minh họa: Korea Herald

Sự thay đổi sẽ khiến người dân nước này trẻ lại 1-2 tuổi trong các hồ sơ, tài liệu chính thức.

Người Hàn Quốc coi trẻ sơ sinh là một tuổi, và cứ tới 01/01 hàng năm tăng thêm một tuổi. Đây là cách tính truyền thống được sử dụng rộng rãi tại nước này.

Một hệ thống tính tuổi khác cũng được áp dụng để tính tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc sử dụng rượu, thuốc lá. Cách tính này quy định trẻ sơ sinh chưa có tuổi, và cứ tới 01/01 hàng năm tăng thêm một tuổi.

Từ đầu thập niên 1960, trong các tài liệu pháp lý và y khoa, Hàn Quốc cũng sử dụng cách tính tuổi theo thông lệ quốc tế, nghĩa là coi trẻ sơ sinh là chưa có tuổi, và thêm một tuổi vào sinh nhật hàng năm.

Từ tháng 06/2023, Hàn Quốc sẽ chỉ sử dụng cách tính tuổi theo thông lệ quốc tế, ít nhất là trên các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ chính thức. Những cách tính tuổi còn lại sẽ không còn được sử dụng chính thức.

"Sự thay đổi này nhằm giảm chi phí xã hội - kinh tế không cần thiết, bởi các tranh luận về pháp lý và xã hội, cũng như những hiểu nhầm tồn tại vì các cách tính tuổi khác nhau," Yoo Sang-bum, thành viên Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) nắm quyền nói trước quốc hội.

Jeong Da-eun, nhân viên văn phòng 29 tuổi, cho biết cô vui mừng trước sự thay đổi này. Jeong nói trước đây khi ở nước ngoài, cô luôn phải nhẩm lại khi được hỏi mình bao nhiêu tuổi.

"Tôi nhớ các bạn nước ngoài nhìn tôi khó hiểu vì tôi mất một thời gian mới trả lời được mình bao nhiêu tuổi. Ai mà không vui khi trẻ lại 1-2 tuổi?," Jeong nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)