Dư luận Đức chia rẽ đối với vấn đề Ukraine gia nhập EU

19/06/2022 14:48:25

45% người Đức nói rằng họ ủng hộ Ukraine gia nhập EU, trong khi 42% phản đối và 13% chưa quyết định.

Dư luận Đức chia rẽ đối với vấn đề Ukraine gia nhập EU
Cờ của EU và Ukraine. Ảnh: Euractiv.de

Theo trang tin EURACTIV.de (Đức), một cuộc thăm dò mới được công bố trong tuần này cho thấy, người Đông Đức do dự đối với việc ủng hộ Ukraine gia nhập EU hơn so với người Tây Đức.

Cuộc khảo sát do Der Spiegel thực hiện và công bố nêu rõ, 45% người Đức được hỏi nói rằng họ ủng hộ Ukraine gia nhập EU, trong khi 42% phản đối và 13% chưa quyết định.

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy người Đức ở phía Đông và Tây có quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Trong khi gần một nửa số người ở phía Tây Đức cho biết họ ủng hộ Ukraine gia nhập EU và chỉ 37% phản đối điều này, thì ở phía Đông, 60% cho biết họ phản đối việc gia nhập EU của Kiev, trong khi chỉ có dưới 1/3 số người ủng hộ.

Sự chia rẽ về tư cách thành viên EU của Ukraine cũng xuất hiện giữa cử tri của các đảng phái.

Những người ủng hộ nhất việc Ukraine gia nhập EU là cử tri của đảng Xanh, đảng này đang thúc đẩy mạnh mẽ việc Kiev trở thành thành viên EU, trong khi các cử tri của AfD cực hữu có sự phản đối lớn hơn.

Theo Công Thuận (Báo Tin Tức)