Từng nghiện rượu, đập phá nhà cửa nhưng tôi đã thay đổi nhờ vợ hiền

Từng nghiện rượu, đập phá nhà cửa nhưng tôi đã thay đổi nhờ vợ hiền

Tiền làm được tôi đều “nướng” hết vào rượu, khi không có rượu chân tay tôi run lẩy bẩy tưởng chừng như sắp chết, nhưng vợ đã khiến cuộc đời tôi thay đổi.

Lật tung đồ để dọn nhà, tôi nhặt được chiếc túi hồ sơ cũ mẹ chồng giấu dưới đệm nên mở ra xem và rồi bần thần vì những ghi chép của bà

Lật tung đồ để dọn nhà, tôi nhặt được chiếc túi hồ sơ cũ mẹ chồng giấu dưới đệm nên mở ra xem và rồi bần thần vì những ghi chép của bà

Mẹ chồng đi vắng tầm 15 ngày nên tôi quyết định dọn nhà. Đến khi lột tấm ga trải đệm của bà thì thấy rơi ra một chiếc phong bì hồ sơ cũ...

Xem thêm