Youtube-PewDiePie được YouTube tặng nút Red Diamond đỏ chói, trên thế giới chỉ có 2 kênh được vinh dự này

Xem thêm