yoo jin-Rating 'Penthouse 2' giảm vì 5 lý do này, Knet đã quá ngán ngẩm?