YG Audition-Xôn xao thông tin Long Hoàng tham dự vòng sơ khảo YG Audition tổ chức tại Việt Nam và được nhận