xuất viện-'Bệnh nhân 137' dương tính trở lại, được chuyển ra Hà Nội sau một ngày về Nghệ An

Xem thêm