xuất khẩu ô tô sang Việt Nam-Đại gia ô tô: 'Với sự tự trọng, tôi không xin ưu đãi'