Xuân Canh Tý 2020-Nhiều hình ảnh làng quê bắc bộ được tái hiện tại 'phố ông đồ'