Xperia-Sony công bố sự kiện ra mắt smartphone Xperia tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4