Xổ số kiến thiết-Tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ đầu 1-4