Xí nghiệp Đèn ống-Công ty Điện Quang rút kinh nghiệm, mong được cảm thông