xét xử cựu lãnh đạo TP Phan Thiết-Đề nghị tăng án với cựu lãnh đạo TP Phan Thiết