xét nghiệm-Hà Nội: Hàng trăm người xếp hàng đợi xét nghiệm COVID-19 sau khi về từ Đà Nẵng

Xem thêm