xếp hàng mua giầy-Giới trẻ TP.HCM xếp hàng từ 4h sáng, xô đẩy mua giày 2,8 triệu đồng