xem Người bất tử-Sát Halloween, Người Bất Tử tung clip toàn cảnh quay khiến khán giả 'rụng tim'