xe khách lao xuống vực ở Kon Tum-Vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: 'Nếu có hộ lan đường, 6 người sẽ không chết'