xe chuyên dụng-Xe chuyên dụng CSGT nổ lốp khiến một cán bộ trọng thương