xe chở xăng-Tại sao xe chở chất lỏng đều có thùng hình tròn?