xe bán tải phá rào chắn nhà trắng-Nhà Trắng báo động do bị xe bán tải phá rào chắn