xác người đổ bê tông-Tiếp tục xét xử vụ 2 thi thể người trong thùng bê tông: Đồng phạm khai làm mọi việc không cần biết lý do vì 'đệ tử nghe lời sư phụ'