Xác minh clip-Xôn xao hình ảnh CSGT đánh túi bụi nam thanh niên ở Hà Nội