Xả súng đẫm máu-Xả súng đẫm máu tại California (Mỹ), nhiều người chết và bị thương