xã hội-Tài xế xe công nghệ bị 2 bảo vệ tát thẳng mặt, lớn tiếng doạ nạt: 'Có biết đây là chỗ làm nhiệm vụ không... nhớ mặt tao nha'

Xem thêm