World Cup 2022-Phóng viên Trung Quốc ca ngợi 'máy quét' của ĐT Việt Nam, dự đoán kết cục buồn cho đội nhà

Xem thêm