Wonder Woman 1984-Top phim tệ nhất 2020: Wonder Woman 1984 ẵm 2 đề cử Mâm Xôi Vàng, Mulan trắng tay khó hiểu?