Wonder Woman 1984-‘Wonder Woman 1984’ phát hành ngoài rạp và trên mạng cùng lúc tại Mỹ