Won Bin đóng quảng cáo-Won Bin: 8 năm mất hút không thèm đóng phim, nhưng cứ quay quảng cáo là lại hot như một kỳ tích