Willian-Willian kế thừa số áo của Giroud, tiết lộ lý do chọn Arsenal