WeChat-Lệnh cấm bị chặn vào phút chót, WeChat tạm thoát chết