vương chiêm hải-Võ sư có thần lực công phu 'chưa đánh đã thua' ở trận 'siêu đại chiến' làng võ Trung Quốc