vùng vịnh-Ả Rập Saudi bị tấn công, vùng Vịnh thêm căng thẳng

Xem thêm