vùng đỏ-Hà Nội: Tháo dỡ 39 chốt kiểm soát, bỏ kiểm tra giấy đi đường 'vùng xanh'