vua Khang Hi-Quan tham bị phán tội chết, ngồi trong nhà lao la hét lớn một câu. Hoàng đế Khang Hi nghe thấy liền miễn chết và phục chức