Vũ trường-Quán Karaoke trước yêu cầu đóng cửa sau 0h ngày 1/8: Nơi đông đúc, chỗ thưa thớt những lượt khách cuối cùng

Xem thêm