vũ trụ-Mẫu toilet trị giá 529 tỷ đồng này sắp được NASA phóng vào vũ trụ