vũ mạnh cường-MC dẫn CK Hoa hậu Việt Nam: Họ chê tôi một cách rất đau lòng