VTV-BTV Việt Hoàng lắc lư theo nhạc 'bà con ai gặp vấn đề về xương khớp', netizen bình luận: Lại bắt đầu cà khịa rồi đấy!

Xem thêm