Vốn ngoại-Bất chấp tai tiếng, chuỗi cầm đồ vẫn nở rộ, hút mạnh vốn ngoại