vợ Xuân Bắc-Giữa đêm, vợ Xuân Bắc đăng đàn ám chỉ một người từng thần tượng: 'Sau mới biết xấu hoắc, bẩn tính, thác loạn nên mình coi là thần ảo'

Xem thêm