vỡ nợ-Nga thanh toán lãi trái phiếu hơn 100 triệu USD, xua tan tin đồn vỡ nợ

Xem thêm