Vợ dũng lò vôi-Phía Điền Quân nói gì giữa lúc vợ Dũng 'lò vôi' đá xéo chuyện mời NS Hoài Linh làm giám khảo Thách Thức Danh Hài?

Xem thêm