vỡ đập-Thừa Thiên-Huế: Sóng biển cao hơn bão số 9, tràn vào nhà dân