vợ có con riêng-Nghe thấy chồng ví con riêng của vợ như 'của nợ', cô vợ mới cưới để lại một thứ rồi đưa con bỏ đi khiến chồng 'xanh mặt'