vợ chồng Đông Nhi Ông Cao Thắng-Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng tung bộ ảnh đầu tiên sau khi xác nhận đã có tin vui