vợ anh lớn quận 8-Trang Nemo lên bài 'căng đét', đưa ra 'thuyết âm mưu' trong vụ ẩu đả với team Trần My: 'Con bé giật dây ăn trọn spotlight chuyến này...'